14 października

14 października (poniedziałek) jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 roku dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Tego dnia odbywają się w szkole zajęcia opiekuńcze od godz. 7.30 do godz. 17.00.